Sorular & Cevaplar

Nafaka için icra takibi nasıl başlatılır ?

Nafaka borçlusu nafaka borcunu ödemediği takdirde,yoksulluk nafakası ve iştirak nafakasının tahsili, kesinleşen ilamın aslının icra takibine eklenmesiyle İcra Müdürlüklerine yapılacaktır. İcra Müdürlüğü tarafından borç bedelini içeren bir icra emri borçlu kişiye gönderilir.